Seminarium med Marion Ehmann

kiMEru Coaching & Consulting AB erbjuder träning i professionella kompetenser, organisationsutveckling, förändringsstöd och coaching för både juristorganisationer och individer som jobbar med juridik. Våra tjänster är anpassade till dina specifika behov i din arbetsvardag.

Vilka fördelar har DU av det?

DU är jurist – på en byrå tillsammans med andra eller din egen, hos ett bolag, vid en myndighet eller domstol – och du är mycket bra på det du gör. Att organisera ditt arbete, att leda projekt och grupper, att framgångsrikt interagera med klienter, kolleger, myndigheter och medarbetare är en viktig del av ditt arbete. Att omvärlden och villkoren för juridiskt arbete håller på att förändras kräver att du kan anpassa dig.

Vi vill hjälpa dig med att bli bättre och mera effektiv i det du gör varje dag. Vårt mål och vår drivkraft är att bygga broar mellan ditt sätt att jobba och tänka och de nyttiga verktygen från praxis och forskning inom bl.a. kommunikation, projektledning och ledarskap samt beteendevetenskap och neurovetenskap. Vårt syfte är att göra kunskapen inom dessa områden lätt tillgänglig och användbar i just ditt dagliga arbete. Detta gör det möjligt för dig att uppnå bättre resultat med dina klienter, kolleger och medarbetare.

 

Facebooktwitterlinkedin
twitterlinkedin