„Next Steps“– upplägget för konkreta utmaningar i den nära framtiden, t.ex. ditt nästa karriärsamtal, en viktig förhandling, att få ett nytt jobb etc.:

 • Du gör med hjälp av professionell coaching tydlig för dig var du står just nu och vilka konkreta mål du har, samt vilka styrkor och utvecklingsområden.
 • Du får speglat tillbaka av mig vad som händer och upptäcker nya saker om dig själv som du hittills inte har varit medveten om. Du lär känna även de (preliminära) gränserna av din komfortzon.
 • Vi upptäcker tillsammans dina källor till energi och motivation och se till att de får sprudla mer.

Din investering: 4 timmar coaching, antigen som en halv dag eller 4 x 60 minuter under en period av 4-6 veckor, plus tid för förberedelse och uppföljning.

Eller

„Breakthrough“– upplägget for karriärutveckling och förändring:

 • Du sätter igång önskade förändringsprocesser med hjälp av professionell coaching, identifierar hinder och hittar strategier att komma över eller runt dem.
 • Du gör tydlig för dig var du står just nu och vilka konkreta mål du har, samt vilka styrkor och utvecklingsområden.
 • Du får speglat tillbaka av mig vad som händer och upptäcker nya saker om dig själv som du hittills inte har varit medveten om. Du lär känna även de (preliminära) gränserna av din komfortzon.
 • Vi upptäcker tillsammans dina källor till energi och motivation och se till att de får sprudla mer.
 • Du lär dig hitta s.k. ”enabler” – strategier, beteenden och människor i din omgivning som hjälper dig med din förändringsprocess.

Din investering: 6 x 60 minuter coaching under en period på 3-4 månader, plus tid för förberedelse och uppföljning.

Eller

Paket „My Way“– powerpaketet för de stora frågorna: Vem vill du vara? Vart vill du? Vad vill du göra för att komma dit?

 • Du ställer dig, med stöd av coachingverktyg, de stora och viktiga frågor till dig själv som du annars reflekterar inte alls eller för lite över: Vem vill jag vara? Vilka är mina mål i livet? Med vilka moment i mitt liv är jag nöjd och med vilka inte? Hur vill jag bli ihågkommen? Vad vill jag göra för att åstadkomma detta? Du gör tydlig för dig var du står just nu och vilka konkreta mål du har, samt vilka styrkor och utvecklingsområden.
 • Du får speglat tillbaka av mig vad som händer och upptäcker nya saker om dig själv som du hittills inte har varit medveten om. Du lär känna även de (preliminära) gränserna av din komfortzon.
 • Vi upptäcker tillsammans dina källor till energi och motivation och se till att de får sprudla mer.
 • Du sätter igång önskade förändringsprocesser med hjälp av professionell coaching, identifierar hinder och hittar strategier att komma över eller runt dem.
 • Du lär dig hitta s.k. ”enabler” – strategier, beteenden och människor i din omgivning som hjälper dig med din förändringsprocess.
 • Du utvecklar långsiktiga strategier för förändring och testar dem.
 • Du skissar med min hjälp på en plan för din framtida personliga och professionella utveckling.

Din investering: 10 x 60 minuter coaching under en period på 6-7 månader, plus tid för förberedelse och uppföljning.

Förberedelse och uppföljning– Jag skickar en lista med förberedande frågor till dig innan vi påbörjar coaching. Dessutom bör du förbereda varje coachingsamtal med två frågor som vi kommer att börja vårt samtal med: Vad vill du prata om/jobba med idag? Vad vill du ta med dig från samtalet?

Uppföljningen kommer vi att komma överens om under coachingsamtalet och det är upp till dig hur mycket tid du vill investera. Det finns en allmän tumregel: Ju mer tid du investerar i förberedelse och uppföljning och i att omsätta dina insikter från coachingen i din vardag, desto mer kommer du att få ut i form av resultat och förändring! 

Avstämning och feedback –Jag stämmer av med dig löpande om du får ut det du behöver och förväntar dig av coachingen. I mitten och i slutet av en coachingserie får du några skriftliga frågor att svara på vars syfte är både feedback till mig och ytterligare ett tillfälle för reflektion för dig.

Bokning och genomförande av coachingsamtal –Du får en länk till min bokningssida av mig där du kan se tillgängliga tider och enkelt boka och boka om samtal. Ombokningar ska ske med minst 24 timmars varsel. Coachingsamtalen äger i regel rum i telefon, undantag (personliga samtal eller video) efter överenskommelse. För de flesta länder kan jag tillhandahålla ett lokalt telefonnummer med accesskod, vilket du ringer vid den bokade tiden.

Facebooktwitterlinkedin
twitterlinkedin