Marion_0020Jag är jurist, utbildare, organisationskonsult och coach. Min särskilda fokus är jurister (byråer, advokater och bolagsjurister) och konsulter i delägarstyrda organisationer. I detta bygger jag på mina 20 år som jurist och advokat i Tyskland och Sverige.

Dessutom har jag studerat arbetslivspedagogik, ledarskap, kvalitetsutveckling och kognitiv psykologi på högskolenivå. Jag är som coach även certifierad av International Coach Federation (PCC) och följer ICFs etiska riktlinjer. Jag är certifierad som Legal Project Practitioner av International Institute of Legal Project Management.

Mer information om mig hittar du på LinkedIn.

Facebooktwitterlinkedin
twitterlinkedin