”Jag kan bara varmt rekommendera Marion som coach. Hon är klok, engagerad och lyhörd. Marions feedback har alltid varit konstruktiv. Coachning med Marion har bidragit mycket i min professionella utveckling, att hon själv är jurist har för mig personligen varit viktigt och gett mig känslan att bli förstådd. Marion är bra på såväl identifiering av övergripande strukturproblem som att ge handfasta tips på hur agera i konkreta situationer. Jag överraskades av att det gick så fort att se resultat på mig själv. Önskade bara att jag hade bestämt mig att testa coachning mycket tidigare!”

”Coachningen gav mig ett stort mervärde, både när det gäller vägledning att kunna se sin situation utifrån nya perspektiv och att hitta motivation. Jag fick även konkreta hjälpmedel jag nu använder i det dagliga arbetet vid hanteringen av en ofta utmanande arbetssituation med höga stressnivåer. Jag rekommenderar coachningen varmt.”

”Marion hjälpte mig att hitta motivationen och inspirationen att söka nya jobb, något jag velat länge men inte kommit till skott med. Bland annat fick hon mig att inse att det inte var så svårt som jag föreställde mig, att jag skulle lita på mina funderingar och bara sätta igång att omsätta tanke till handling! Hon utmanade mig och ifrågasatte mig, och fick mig att fundera över saker som hindrade mig att söka jobb.”

”Marion jobbar med coaching på et sätt som hela tiden utgår från deltagarnas personliga utmaningar och mål. Genom samtal ger hon mig som deltagare möjlighet att själv styra coachingen på ett sätt som gör mig investerad i de mål som sätts upp och engagerar mig att driva dem framåt.”

”Kunnig och engagerad coach som hjälper en att själv hitta mål och uppnå dem!”

”Den här workshoppen har gett mig det som jag hela tiden har velat ha – projektledningsverktyg för juridiskt arbete!”
”Utbildningen lägger fokus på de affärskritiska delarna av legal projektledning och jag är övertygad om att den kommer att medföra klientnytta – både genom ökad effektivitet och ökad kvalitet i vårt arbete. Jag skulle varmt rekommendera utbildningen till projektledare på alla nivåer.”

Per Magnusson, delägare: ”LPM-workshopen är en av de mest givande kurserna jag gått. Kursen gav mig en mängd olika verktyg som är direkt applicerbara i advokatverksamheten och som leder till betydande förbättringar såväl i klientrelationen som i den interna verksamheten. Beträffande LPM-coaching: För att utvecklas i min roll som advokat har jag varit tvungen att ändra invanda beteenden. För att lyckas med detta har Marions coaching varit av avgörande betydelse. Genom sina erfarenheter från advokatbyråverksamhet har hon kunnat stötta mig i detta arbete genom att lämna goda råd och genom att utmana och följa upp de aktiviteter och mål som jag satt upp.”

Lisa af Burén, advokat: ”Marion är en anpassningsbar coach som har hjälpt mig att utvecklas både på det personliga och på det professionella planet. Marion har fått mig att utmana mig själv på många plan. Jag kan varmt rekommendera Marion till alla som verkligen vill utvecklas och bli bättre såväl i sitt yrke som privat. Jag kommer att ta med mig och använda mig av många av de tips, råd och verktyg som Marion presenterat under vår coaching.”

Therese Jönsson, advokat: ”Marion har varit engagerad och genuint intresserad av att jag ska utvecklas. Marions coaching har helt utgått från mig och mina mål vilket har varit utmanande och krävt stort engagemang från mig men det är också därför det har gett resultat. Vi har tillsammans gått på djupet med de saker som jag har velat utveckla. Samtidigt som jag som individ har varit i fokus har Marion med sin bakgrund på advokatbyrå kunnat bjuda på egna erfarenheter från sitt yrkesliv vilket jag har uppskattat. Min coaching med Marion har varit väl investerade timmar!”

”Superbra seminarium med många nyttiga förslag!!”
”Tack för en bra, tydlig och inspirerande föreläsning.”
”Pedagogisk och väl strukturerad föreläsning.”
”Mycket roligt och inspirerande föreläsning. Bra med konkreta exempel.”
”Väldigt givande att du vet hur en advokatbyrå fungerar och berättar exempel. Inspirerande och givande föreläsning! Fått med oss bra verktyg.”
”Bra föredrag! Bra att du ger konkreta situationer så man kan relatera till.”
”Du är duktig på att engagera publiken vilket inte alltid är lätt på advokatbyrå”

”Den bästa föreläsningen på extremt länge! Tack!!”

”Marions föreläsning gav oss verktyg att ge både positiv och konstruktiv feedback och också ett gemensamt synsätt hur viktigt det är att kunna ge feedback i alla led, både uppåt och neråt och sidledes i en organisation. Jag tror att alla medarbetare och varje organisation tjänar på att skapa en god feedback-miljö. För Landahl ser jag att det bidrar både till utveckling på individuell nivå och för hela byråns utveckling framåt.”
”Marions seminarium om kommunikation kombinerar teori och forskning med praktiska exempel på ett underhållande och pedagogiskt sätt. Vi fick med oss värdefulla insikter som direkt kunde omsättas i praktisk nytta, både professionellt och privat. Marions bakgrund ger henne dessutom en unik möjlighet att göra informationen relevant och träffande för åhörarna, vilket uppskattades särskilt. Föreläsningen borde finnas i alla juristorganisationers basutbildning, rekommenderas varmt!”
”Seminariet tar up typiska kommunikationssituationer ur vardagen på en advokatbyrå. Med en balanserad blandning av teori och praktik presenteras modeller för att förbättra intern och extern kommunikation. Deltagarna får många praktiska tipps, t.ex. angående telefonkonferenser och e-post, som är väldigt nyttiga för det dagliga arbetet. Jag kan varmt rekommendera seminariet.“
Facebooktwitterlinkedin
twitterlinkedin