International Coach Federation (ICF), världsledande inom coachcertifiering och ackreditering av coachingutbildning, definierar coaching som “ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.” För att uppnå klientens mål på ett effektivt sätt använder sig coaching av beprövade praktiska verktyg och övningar samt inspiration och utmaningar. Klienterna får nya perspektiv och djupare förståelse för deras styrkor och utvecklingsområden. Som ICF-certifierad coach skapar jag ett utrymme som är fri från förutfattade meningar och skyddat av etiska regler såsom min sekretessplikt. Läs mer om ICFs etiska riktlinjer och självregleringen inom EU genom Professional Charter for Coaching and Mentoring.

Organisationer och individer använder sig av coacher i olika situationer, t.ex.

  • Rådgivarorganisationer såsom advokat- eller revisionsbyråer anlitar en coach för nya delägare. Delägaren och coachen samtalar regelbundet för att sätta mål, diskutera framsteg och utveckla strategier för affärsutveckling och andra uppgifter som kommer med den nya rollen.
  • HR ansvariga tar in en coach för ’lateral hires’ (erfarna personer som rekryteras från en annan organisation) som en del i den s.k. on-boarding-processen för att underlätta en snabb och smidig integration i organisationen.
  • Entreprenörer använder sig av coaching för att ge sin verksamhet en extra lyft i uppstartsfasen, hantera kritiska utvecklingsfaser bättre eller för att förbereda sin exit och en överlämning av verksamheten.
  • Organisationer etablerar gruppcoaching för blivande ledare för att diskutera deras planer för professionell utveckling samt ledarskap.
  • Vd:ar eller managing partners anlitar en coach som en bollplank med ett oberoende perspektiv på deras organisation.

Coaching weightlifter

Facebooktwitterlinkedin
twitterlinkedin