LPM verktyg

Legal Project Management (LPM) betonar effektivitet, klientfokus och beteendeförändringar. LPM är din verktygslåda för framgång på marknaden för juristtjänster som förändras i snabb takt. 

Jag utbildar inom LPM, juridisk projektledning genom workshopar och coaching och fungerar som konsult för byråer och juristavdelningar för specifika projekt. LPM tillämpar beprövade och ändamålsenliga projektledningsverktyg på juridiska projekt. Målen är ökad nytta för klienter samt effektivare arbetssätt och hållbara affärsmodeller för advokat- och juristbyråer samt juristavdelningar.

Vilka är fördelarna med bra juridisk projektledning?

  • Förväntningarna mellan uppdragsgivarna och juridiska rådgivare blir mera transparenta.
  • Arvode och kostnader blir mera förutsebara.
  • Färre överraskningar dyker upp under projektets gång.
  • Kommunikationen mellan uppdragsgivare och juridiska rådgivare blir bättre, vilket bygger förtroende och relationer.
  • Risker identifieras, kommuniceras och hanteras kontinuerligt.
  • Med mera.

Utbildningen baseras på LPM-modeller utvecklade i USA, min projektledningsutbildning vid Örebro Universitet och framförallt på mina 20 års erfarenhet som advokat och ledare av juridiska projekt av olika arter och storlekar i Sverige och Tyskland.

Facebooktwitterlinkedin
twitterlinkedin