LPM verktygJag utbildar inom juridisk projektledning, Legal Project Management (LPM) genom workshoppar och coaching. LPM är en modell som tillämpar beprövade och ändamålsenliga projektledningsverktyg på juridiska projekt. Målen är ökad nytta för klienter och kunder samt effektivare arbetssätt och hållbara affärsmodeller för advokat- och juristbyråer samt juristavdelningar.

Vilka är fördelarna med bra juridisk projektledning?

  • Förväntningarna mellan uppdragsgivarna och juridiska rådgivare blir mera transparenta.
  • Arvode och kostnader blir mera förutsebara.
  • Färre överraskningar dyker upp under projektets gång.
  • Kommunikationen mellan uppdragsgivare och juridiska rådgivare blir bättre, vilket bygger förtroende och relationer.
  • Risker identifieras, kommuniceras och hanteras kontinuerligt.
  • Med mera.

Utbildningen baseras på LPM-modeller utvecklade i USA, min projektledningsutbildning vid Örebro Universitet och framförallt på mina mer än 15 års erfarenhet som advokat och ledare av juridiska projekt av olika arter och storlekar i Sverige och Tyskland.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
twitterlinkedin