Jag stödjer tysk-svenska affärer genom juridisk rådgivning och genom att bygga broar – mellan svensk och tysk affärskultur och mellan verksamheten och juridiken. Mina specialområden är bl.a. kommersiella avtal (leverans, distribution, samarbete, licens mm), bolagsrätt och IT-relaterade juridiska frågor.

German-swedish hands

Facebooktwitterlinkedin
twitterlinkedin